Što je kampanja?

U sklopu svakog pretplatničkog paketa postoji mogućnost kreiranje određenog broja kampanja. Kampanje su organizacijski alat za praćenje procesa gradnje linkova ili link buildinga. Ovisno o pretplatničkom paketu imate mogućnost kreirati kampanju za svaku vašu domenu.

1. Kreiranje nove kampanje

Kreiranje nove kampanje

2. Jačina nove kampanje

Npr. kreirali smo kampanju Optimizacija.com za domenu na kojoj upravo jeste kako bi mogli pratiti gdje smo točno dobili link prema našoj domeni optimizacija.com. Nakon što smo kreirali kampanju alat na temelju postavki daje jačinu kreirane kampanje čija je vrijednost u samom startu Slabo.

Jačina kampanje

3. Dodavanje linkova u kampanju

Kako bi poboljšali kvalitetu kampanje potrebno je u nju dodavati nove linkove preko opcije Dodaj link. Linkove dodajete isključivo nakon što ste ih dobili. Znači ukoliko očekujete da ćete negdje dobiti link, unjesti ćete ga tek kada ga stvarno pronađete na domeni gdje vam je link obećan. Što više linkova dodate vaša kampanja je jača. Sami alat vas preko statusa jačine kampanje tjera da odradite zadovoljavajući broj linkova. Alat procijenjuje vrijednost kampanje na temelju naše prakse, a njegov algoritam uzima u obzir i broj i kvalitetu samih linkova.

Dodaj novi link

4. Ponavljanje procesa

Jednostavno ponavljajte točku 3. do trenutka dok vam kampanje ne stekne jačinu Odlično, Fenomenalno ili Vrh vrhova. U tom slučaju vaša domena će imati ozbiljno izgrađeni autoritet na tražilicama.

[natrag na naslovnicu]